Dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

– Cel projektu – Dotacja na kapitał obrotowy dla Inpol-Krak Tubes Service Center Sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– Wartość projektu – Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 70 133,64 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści trzy złote 64/100)
– Wkład Funduszy Europejskich – 100%
– Planowane efekty – utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa